Österlenprojektet vid Palliativt Utvecklingscentrum syftar till att alla medborgare i Simrishamns kommun erbjuds en god vård och ett värdigt omhändertagande under livets sista år. Vi verkar för att en sömlös integration av vård, utbildning i palliativ vård och ett brett samhällsengagemang ska leda till ett bättre livsslut för alla.

Österlenprojektet fick under ett par dagar i oktober besök av seniora forskaren John MacArtney från
University of Warwick då vi diskuterade hur man på ett effektivt sätt kan använda ett samhällsvetenskapligt perspektiv i forskningen om och med det civila samhället. Han tillförde
dessutom kunskap och expertis om kvalitativa metoder, som t.ex. narratologi, och hur de kan användas i
kliniska miljöer. MacArtneys besök var ett värdefullt bidrag till Palliativt Utvecklingscentrums pågående
arbete inom Österlenprojektet, där våra forskare utforskar möjligheter att främja ett så kallat
”compassionate community” i ett nordiskt sammanhang.