I juni kommer fyra medarbetare från Palliativt Utvecklingscentrum att delta i det andra arbetsmötet för iLIVE (Living well, dying well: A research programme to support living until the end), ett fyraårigt, EU-finansierat projekt. Värdland för mötet är Slovenien, mötet äger rum i Bled, Slovenien och kommer att vara inriktat på avstämning inför etikansökningarna och planering inför studiestart. 10 länder, däribland Sverige, kommer att inkludera patienter i studien, förhoppningen är att påbörja inklusion i januari 2020 och uppnå 200 patienter per land. Sverige kommer primärt att delta i forskningen kring önskemål och förväntningar i livet slutskede samt utvärdering av ett digitalt verktyg för läkemedelsanvändning och kommer också att ha ett speciellt ansvar för datahanteringen i projektet.