Under en vecka i november reste flera av våra medarbetare till Rotterdam för att delta i avslutningskonferensen för EU-projektet iLive, och i det årliga symposiet för International Collaborative for Best Care for the Dying Person. Det här är två viktiga nätverk för Palliativt Utvecklingscentrum.

The Collaborative samlar personer och enheter med den gemensamma visionen och strävan att förbättra vården av döende. Den gemensamma nämnaren är att vi samlas kring en optimal vårdkvalitet där NVP är en struktur för det arbetet. Erfarenhetsutbytet under konferensen är viktigt för alla och gemensamma utvecklings-, utbildnings- och forskningsprojekt presenteras och diskuteras. Utöver detta är konferensen även en möjlighet att hålla kontakten med kollegor och skapa nya samarbeten.

iLive-projektet är ett forskningsprogram som är nära knutet till The Collaborative, och som officiellt kommer att avslutas vid årsskiftet. iLive-forskningen har strävat efter att utveckla nya, evidensbaserade och hållbara metoder för att lindra de symtom och det lidande som uppstår i slutet av livet för patienter med avancerade kroniska sjukdomar och deras familjer. Syftet har varit att globalt påverka upplevelsen av att dö; att människor fortsätter att leva tills de dör, ”lev bra, dö bra”. Tidiga och preliminära resultat presenterades i Rotterdam, och vi kommer även snart att publicera resultaten från iLive på vår hemsida.