Allmän palliativ vård bedrivs inom alla vårdformer i Region Skåne, såsom sjukhus, primärvård, hemsjukvård samt vård- och omsorgsboende.

I det strategiska dokumentet ”Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2019” står det att allmän palliativ vård ska erbjudas samtliga patienter i livets slutskede i enlighet med det nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Specialiserad palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) ska bli mer jämlik och utvecklas.

Läs mer här.