Medarbetare från Palliativt Utvecklingscentrum, tf. verksamhetschef Saerun Jonsdottir och post.doc. Marlene Malmström, har deltagit på konferensen som hölls den 11-13 juni 2019 på Aalborg University Hospital i Danmark. Konferensen är arrangerad av ILC som är en medlemsstyrd organisation, grundad 2008 i syfte att föra samman vårdpersonal, akademiker och ledare inom omvårdnad för att öka standarden på hälso- och sjukvården globalt.

På konferensen deltog även professor Alison Kitson från College of Nursing and Health Sciences på Flinders University South Australia. Alison Kitson är en internationellt erkänd professor och forskare inom omvårdnad och hon är en betydelsefull samarbetspartner för Palliativt Utvecklingscentrum.

Sverige, Australien och New Zealand deltar i ett samarbetsprojekt om att utveckla en arbetsdefinition för Fundamental Care (grundläggande vård) och en lista över aktiviteter som utgör sådan vård. Fundamental Care handlar om åtgärder från sjuksköterskans sida som respekterar och fokuserar på en persons grundläggande behov för att säkerställa deras fysiska och psykosociala välbefinnande. Dessa behov tillgodoses genom att utveckla ett positivt och tillförlitligt förhållande med den vårdade personen och deras närstående. På bilden ses från vänster tf. verksamhetschef Saerun Jonsdottir och post. doc. Marlene Malmström. Läs mer om konferensen här.