Det är många som deltar på kursen i Palliativ medicin och låter sig inspireras av intressanta föreläsare.
Kursen hålls den 18-19 november på Ideon Konferens. Bifogat finns bilder från en av föreläsningarna idag.

Tack till alla som deltar idag!