Palliativt Utvecklingscentrum har, med Åsa Klint som huvudförfattare, fått ovannämnda artikel publicerad i ”Journal of Pain and Symptom Management”. Medförfattare är Elisabeth Bondesson, Birgit Rasmussen, Carl-Johan Fürst och Maria Schelin.

I den här studien undersöks hur vanligt det är att dö med kvarvarande smärta, och vilka faktorer som påverkar risken att detta ska hända.

Läs mer här.