Vår medarbetare, Marlene Malmström, post.doc. på Palliativt Utvecklingscentrum, är medförfattare till artikeln ”Reflecting a crisis reaction: Narratives from patients with oesophageal cancer about the first 6 months after diagnosis and surgery”.

Studien beskriver upplevelser hos patienter med matstrupscancer och deras emotionella anpassning och behandling från diagnos och 6 månader efter operation. Ett övergripande tema identifierades; hur patienterna upplevde en krisreaktion.

Patienterna som deltog i studien kom från två universitetssjukhus i Sverige.

Läs artikeln här.