Medarbetare från Palliativt Utvecklingscentrum, seniorprofessor i omvårdnad Birgit Rasmussen och post.doc. Marlene Malmström är medförfattare till en artikel ”Caring as sharing: Negotiating the moral boundaries of receiving care”.

Artikeln som är baserad på 155 intervjuer med personer med lung- eller tarmcancer, i Sverige, Danmark och England, utforskar med vem människor delar sina tankar och behov när de blir sjuka.

Resultaten visar att vissa inkluderar både närstående och bekanta medan andra föredrar att möta vården ensamma och är mycket selektiva i relation till vem de berättar om sin situation för.

Artikeln konkluderar att vi inte kan ta for givet att en person vill inkludera de närstående i vården och att vi måste fråga och ta hänsyn till den enskildas behov och erfarenheter. Läs mer här.