När pandemin drog in över Europa och vårt pågående samarbete i EU-projektet iLIVE tillfälligt bromsades upp tog den internationella gruppen tillfället att dra vårt strå till stacken i kampen mot Covid-19 och startade en studie för att försöka förstå hur döendet i Covid-19, under smittskyddsåtgärder mot Covid-19 och i en värld som försöker hantera Covid-19 går till. Internationellt är studien en online-enkät öppen för de som förlorat någon i Covid-19, och för personal som vårdat någon som dött i sjukdomen.

I Sverige har vi valt en lite annan väg, för att dra nytta av våra unika svenska förutsättningar. Vi väljer slumpvis ut 2400 personer som mist en närstående under pandemins första halvår, oavsett orsak till dödsfallet, men tanken att alla påverkades av smittskyddsåtgärderna, t.ex. besöksförbudet. De utvalda personerna får en enkät i brevlådan (minst 6 veckor efter dödsfallet) samt ett erbjudande om att vara med i en uppföljningsstudie efter 3 månader och/eller en djupintervju per telefon. Det sista utskicket har just gjorts, uppföljningsstudien och intervjuer pågår, och vi planerar att göra preliminära analyser under hösten 2020.  Läs mer här.