Läs WHOs globala strategi om digital hälsa 2020-2024 WHO har skrivit ett förslag till en global strategi om digital hälsa 2020-2024 där syftet är att främja hållbara utvecklingsmål och hälsosystem i alla länder.

De har därför tagit fram ett förslag till en global strategi som tar hänsyn till finansiella, organisatoriska, mänskliga och tekniska resurser. Ökningen av ny digital teknik och digitala tjänster öppnar upp för nya sätt att interagera med patienter och deras närstående.

Varje land uppmuntras till att bidra till det internationella samarbetet genom att sprida bästa praxis och stödja strategins strategiska mål och handlingsramar. Läs hela förslaget här.