I en systematisk och integrativ litteraturöversikt omfattande 21 omvårdnadsvetenskapliga studier riktade professor Berit Lindahl och Sue Kirk, professor vid universitetet i Manchester forskningsfrågan; vad händer när medicinsk teknologi som vanligtvis används på sjukhus flyttar in i hemmet?

Teknologin som valdes var ventilatorbehandling. Känslan av hem är kopplad till upplevelse av identitet, personliga värden och värderingar. Då teknisk apparatur, och ofta med den också professionella vårdare, verkar i hemmiljö kan känslan av hem lätt gå förlorad om inte en medvetenhet om denna risk finns hos omvårdnadspersonal och de som planerar hälso- och sjukvård i hemmet. Hemmet riskerar då att förvandlas till ett sjukhus i miniatyr.

Genomgång av utvalda studier visade att det finns behov av att hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i hemmet bör vara bättre förberedda för de komplexa behov som uppstår när ventilatorbehandling sker i hemmet. Utformning av hemmet bör också planeras så att teknologin och den utrustning som hör till bättre passar in i hemmiljön så att den kan användas på ett säkert sätt. Den aktuella studien har vidareutvecklats via ett doktorandprojekt där barn och ungdomars vardagssituation i samband med ventilatorbehandling genomförts.

Länk till artikel.