Mikael Segerlantz är docent i Palliativ medicin och överläkare på Palliativ Vård och ASIH i Lund. Han har länge haft en forsknings-, och undervisningsanknytning till Palliativt Utvecklingscentrum, men sedan han blev docent i Palliativ medicin 2021 är en allt större del av hans tjänst kopplad till oss.

Nedan låter vi Mikael presentera sig själv och hans arbete på PC:

”Jag är född, uppvuxen och bor än idag i Lund. Jag är gift med Ronnie och vi har två hundar som heter Watson och Milton. Jag blev färdig läkare 1993, och har sedan dess specialiserat mig inom intermedicin, endokrinologi, geriatrik och palliativ medicin. Jag har även disputerat i endokrinologi och är sedan 2021 docent inom palliativ medicin. År 2007 fick jag en överläkartjänst på Palliativa Konsult Teamet (PKT) på onkologiska kliniken i Lund, sedermera ASIH – Lund inom Primärvården Skåne. Jag har sedan dess varit
med under uppbyggnaden av det som idag är ASIH – Lund.  

En del av min tid är jag huvudhandledare för doktoranden Anders Ekström inom det så kallade Allan-projektet, som handlar om tidig integrering av palliativ vård. Jag undervisar även på Läkarprogrammet, där jag handleder kandidat-, och masteruppsatser. Jag har nu till våren blivit tillfrågad att delta som sakkunnig i en arbetsgrupp kopplad till Programnämnden på Läkarprogrammet, som jag ser fram emot, där jag tillsammans kollegor ska föreslå undervisningsmoment i Palliativ medicin för det nya 6-åriga läkarprogrammet.

På Palliativt Utvecklingscentrum är jag tillsammans Maria Schelin sammankallande i FoUU-gruppen för ASIH-Skåne. I gruppen arrangerar vi ”Journal Clubs” för anställda inom ASIH-Skåne, samt öppna seminarier med föreläsningar inom palliativ vård. Jag är även sammankallande i Programrådet för den Nationella Konferensen i Palliativ Vård som anordnas i Malmö den 2-4 oktober.”