I takt med att mer vård flyttar hem dör en allt större andel patienter i Sverige i det egna hemmet, i stället för på sjukhus. Men när vården flyttar hem flyttas också vårdansvar – på anhöriga.

Landets palliativa vård är ojämlik på flera plan, enligt Socialstyrelsen, och beror i hög grad på var du bor.  I de regioner där ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) inte fungerar finns en uppenbar risk att vården vältrar över ett ansvar som den anhöriga inte mäktar med. Läs artikeln i Fokus, Sveriges Nyhetsmagasin.