Anette Duarte, kvalitetsutvecklare, och Birgit Rasmussen, professor, berättar om vårt arbete med att ta fram en nationell vårdplan för palliativ vård och omsorg (NVP). Läs artikeln på Medicon Village’s hemsida.