Välj en sida

Anette Duarte, kvalitetsutvecklare, och Birgit Rasmussen, professor, berättar om vårt arbete med att ta fram en nationell vårdplan för palliativ vård och omsorg (NVP). Läs artikeln på Medicon Village’s hemsida.

X