1 december 2014 påbörjades pilotprojektet med att arbeta enligt den nationella vårdplanen för palliativ vård och omsorg (NVP) på Danderyds Njurmedicinska klinik.
Läs om hur arbetet går här