Den 31 mars anordnade vi på PC en nätverksträff för våra användare av Nationell Vårdplan för Palliativ vård – NVP. Träffen lockade så många som 50 deltagare från olika delar av landet, bland annat från Stockholm, Halland, Småland och såklart från Skåne.

Dagen bestod av föreläsningar som bjöd på olika exempel från enheter som jobbar med NVP, bland annat fick vi höra från Skellefteå och Borlänge kommun om deras arbete med implementeringen av NVP. Vi också höra mer om tidig integrering av NVP inom specialiserad palliativ vård i Skåne.

Under dagen fick deltagarna möjlighet att mingla med varandra, och det hölls även gruppdiskussioner kring olika diskussionsfrågor rörande användningen av NVP. Många bytte kontaktuppgifter för vidare kontakt och utbyte.

”Att samtala och ta del av andras erfarenhet med uppstarten och vidare arbete med NVP var mycket värdefullt. Dagen var inspirerande och jag fick nya idéer till vår verksamhet.” berättar specialistsjuksköterskan Kristin som deltog på träffen.

Ett stort tack till alla NVP-användare som deltog under dagen!