Palliativt Utvecklingscentrum har pratat med Frida Ekstrand, dagsjuksköterska/sjuksköterska hos Avancerad sjukvård i hemmet i Helsingborg om avdelningens förväntningar och erfarenheter vid införandet av NVP (Nationell Vårdplan för Palliativ vård) i Region Skånes journalsystem Melior.

Frida berättade följande: ”Det är en klar fördel att NVP finns i Melior. Det finns inte längre ett papper som kan fastna någonstans och mallen som används i Melior är tvärprofessionell vilket innebär att flera olika yrkeskategorier kan skriva på den. Det gör att vi snabbt kan förstå patientens situation och t.ex. se vilka symtom som finns. Att NVP finns i Melior ger också en bra helhetsbild av den palliativa vården som vi ger. Informationer delas av olika instanser och nu kan sjukhuset se vad vi har skrivit. Det är en klar fördel för både patienten och den kliniska personalen att informationerna finns digitalt. Det har blivit lättare att kvalitetssäkra arbetsrutiner eftersom vi snabbt kan se patientens historik i journalen, samt utbyta information med kollegor och säkerställa att patienten får en så bra vård som möjligt.”