Under våren ska NVP genomgå en innehållsvalidering inom några enheter, dvs. testas i verksamheter som tidigare aldrig har sett den. Därefter ska NVP testas en betaversion. Palliativt Utvecklingscentrum tackar för alla intresseanmälningar att ingå som betastestare, vi kommer att kontakta samtliga enheter med mer information –  Läs mer här