”I nuläget är det inte alla palliativa patienter som får tillgång till en arbetsterapeut och det behöver ändras. Vi behöver jobba för en jämlik vård i hela Skåne och boken kommer att belysa behovet av arbetsterapi i Palliativ vård”.

Så säger arbetsterapeut Maria Nilsson som Palliativt Utvecklingscentrum har intervjuat. Maria arbetar vid Palliativ vård och ASIH i Ängelholm och är medlem i nätverket ”Arbetsterapi inom specialiserad palliativ vård i Skåne”. Hon och hennes kollegor på Palliativa enheter och ASIH i Skåne håller på att skriva boken tillsammans i nätverket. Professor i arbetsterapi, Lena-Karin Erlandsson, från Halmstad Högskola bidrar till arbetet.

”Vi vill säkerställa att vi som arbetsterapeuter har en gemensam teoretisk grund att stå på, att vi journalför på samma sätt, och att vårt arbete har ett värde för patienterna. Utflykter i solen och andra aktiviteter i vardagen ger livsglädje och syftet med boken är att palliativa patienter ska erbjudas arbetsterapi tills livet tar slut”.

På fotot ses medlemmarna av nätverket ”Arbetsterapi inom specialiserad palliativ vård i Skåne – ett nätverk för hållbar utveckling och samsyn”.