En ny definition av palliativ vård är en pusselbit i förståelsen av innehållet i den palliativa vården. Den ger oss också en bild av den historiska utvecklingen av palliativ vård. Den första definitionen från WHO 1990 beskrev palliativ vård som ”en aktiv helhetsvård…när bot inte längre är möjlig”; den uppdaterade WHO-definitionen 2002 hade ett något ändrat perspektiv: ”ett förhållningssätt …vid livshotande sjukdom” och IAHPC: definition ”aktiv vård med helhetssyn av personer… med allvarligt lidande”.

Ladda ner, läs, begrunda och diskutera vår artikel i Läkartidningen!