Vår medarbetare Maria Schelin, docent, är ny medlem vid registrets ledningsgrupp. Maria är epidemiolog och har arbetat hos oss sedan 2017, innan dess arbetade hon vid Epidemiologi- och Registercenter, Region Skåne, samt post-doc på Karolinska Institutet, där hon också doktorerade.

Marias forskningsintresse är epidemiologiska studier av palliativ vård samt av smärta. ”Välfungerande register är förutsättningen för den forskning jag primärt sysslar med, så jag är väldigt glad att bli tillfrågad att vara med i ledningsgruppen, och ser mycket fram emot att lära mig mer om registerarbete och förhoppningsvis också kunna bidra.”

På fotot ses Maria Schelin.