I England har NICE, National Institute for Health and Care Excellence, publicerat en riktlinje med titeln ”End of life care for adults: service delivery”. Riktlinjen riktar sig till alla delar av hälso- och sjukvårdssystemet från leverantörer till utövare, samt patienter och deras närstående.

Riktlinjen handlar om organisering och leverans av behandling och vård i livets slutskede och syftar till att ge människor tillgång till den vård och omsorg de önskar och behöver. Läs mer här.