Vinnare av årets artikel i Läkartidningen 2023

Våra kollegor Christel Wihlborg, Birgit H Rasmussen och Carl Johan Fürst fick sin artikel Ovärdig vård i livets slutskede – verklighetens palliativa vård? publicerad i Läkartidningen förra året. Artikeln lyfter att ökad kunskap och medvetenhet om palliativa vårdbehov...

Feministiska perspektiv på vård i livets slutskede

Vår kollega Jamie Woodworth har nyligen fått sin artikel Exploring networks of care in the end-of-life context through eco maps: feminist perspectives on caregiving in between family, community, and professionals in Sweden publicerad i tidskriften Community Work &...

Forskning om NVPs effekter på den palliativa vården

Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP) har sedan starten av Palliativt Utvecklingscentrum varit ett av våra viktigaste områden för kvalitetsutveckling, idag är vårdplanen implementerad på över 400 vårdenheter runt om i landet. Alla åtgärder inom NVP är baserade...

Dödskafé den 17 januari i Malmö

Den 17 januari kl. 18.00 – 20.00 anordnar Lev till slutet och Studieförbundet Bilda ett dödskafé i Malmö! Varmt välkommen att träffas för en fika tillsammans, och ha ett öppet och fördomsfritt samtal om döendet och döden. Genom att öka medvetenheten om döden kan vi...