Christel Hedman, överläkare på Stockholms Sjukhem och post.doc. på Palliativt Utvecklingscentrum i Lund, driver ett forskningsprojekt vars syfte är att patienter som tas in på geriatriken ska kunna få bättre omhändertagande och bättre vård.

– ”Studien ska genomföras med hjälp av Nationella Vårdplanen för Palliativ vård (NVP). Den används för patienter med palliativa vårdbehov, både i livets slutskede och ibland flera år tidigare i sjukdomen. Den innehåller bland annat frågor om fysiska och psykiska symtom. Det här är första gången den används inom geriatriken”.

Varför är det här en viktig studie?
– ”Att kombinera geriatrisk och palliativ vård tror vi kan ge en bättre vårdkvalitet och ett förbättrat omhändertagande av patienterna. Vi kan lära från den palliativa vården där man är bra på helhetssynen och där använder man sig av Den Nationella vårdplanen (NVP). Man har inte använt den inom geriatriken tidigare, utan bara på särskilda boenden och inom palliativa enheter. Så det här är helt nytt!

Vilka är det som deltar i studien?
”Alla patienter på vår geriatriska avdelning 16 på Stockholms Sjukhem som skrivits in från april till augusti i år har blivit tillfrågade om sitt mående. Nu utbildar vi personalen i hur man använder sig av Nationella vårdplanen för palliativ vård – NVP, och börjar med enstaka patienter och därefter införs NVP för alla patienter. Från december i år och fem månader framåt kommer vi sedan att utvärdera hur patienterna mår då de vårdas enligt NVP, för att utvärdera och se om studien gett något resultat”.

Vad hoppas ni få fram?
”Det vi hoppas på är att patienterna ska få mindre symtom, bättre livskvalitet och känna en ökad delaktighet i vården, vilket innebär att de också känner sig informerade och får vara med och bestämma om sin vård”.

Lycka till!
”Tack!”

Christel Hedman, överläkare på Stockholms Sjukhem och post.doc. på Palliativt Utvecklingscentrum