Professor Tokie Anme föreläser om vården av äldre i Japan. Föreläsningen är öppen och ingen föranmälan krävs.
Tid: Onsdag den 20 maj kl.13.00
Plats: B335, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

Professor Tokie Anme kommer från International Community Care and Lifespan Development, Empowerment Sciences
Faculty of Medicine, University of Tsukuba, Japan

Arrangör:
Forskargruppen Äldres hälsa och personcentrerad vård, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet