Socialstyrelsen kom tidigare i december ut med sin rapport om öppna jämförelser i Sveriges cancervård. Rapporten omfattar tio cancersjukdomar, palliativ vård och gynekologisk cellprovtagning och kan laddas ner här.