På den här sidan har vi samlat några länkar som berör vården av patienter med COVID-19-infektion.

De första länkarna berör samtal och kommunikation och leder till dokument med samtalsguider för olika situationer baserade på vår egen erfarenhet från kommunikationsutbildning och med inspiration från några av våra samarbetspartners. Det finns också länkar till intervjuer på Lunds universitets hemsida och Läkartidningen.

Vi har också lagt in länkar till behandlingsråd från Stockholms Sjukhem och Socialstyrelsen för palliativ vård av patienter med COVID-19-infektion.

Covid-19 Guide för samtal med patienter

Covid-19 Guide för informerande samtal

Covid-19 Förebygg och motverka utbrändhet och sekundär traumatisk stress

Covid-19 Guide att handleda avsked via telefon eller skärm

Behandlingsförslag från Stockholms Sjukhem: Palliativ vård i livets slutskede vid Covid-19

Behandlingsförslag från Socialstyrelsen: Läkemedelsbehandling i palliativ vård vid Covid-19

Covid-19 Läkartidningen: Intervju med seniorprofessor Carl Johan Fürst, Lunds universitet och Region Skåne

Covid-19 Samtal med seniorprofessor Carl Johan Fürst, Lunds universitet och Region Skåne

Covid-19 Samtal med forskare Charlotte Castor, Lunds universitet

Kunskap och erfarenhet om sorg

 

 

 

 

X