Camilla Palmgren arbetar som enhetschef på HoS, Vuxenpsykiatrimottagningen, beroende i Malmö som erbjuder specialistvård för personer med substansberoende och psykiatrisk samsjuklighet. Hon har läst vår ”Covid-19 Guide för samtal med patienter” och vi frågade henne hur de använder den på enheten.

”Det är en bra guide som även är användbar för krisbehandling och missbruk. Den innehåller frågor och svar som är applicerbara, t.ex. när patienter ringer och är oroliga. Vi använder t.ex. stöddelen i guiden när patienten är rädd men behöver ha ett hopp om att leva vidare. Då kan vi använda en av fraserna och be patienten berätta mer. Guiden kan översättas till många steg i vår behandling också när det gäller begränsade resurser och beslut som ska träffas”.

På fotot ses Camilla Palmgren och medarbetare på HoS, Vuxenpsykiatrimottagningen, beroende i Malmö.

Läs vår information om Covid-19 här.