Palliativt Utvecklingscentrum har intervjuat kontaktsjuksköterska Susanne Pingi Avander från Hemsjukvården i Skellefteå kommun. Susanne har varit en drivande kraft bakom implementeringen av NVP (Nationell Vårdplan för Palliativ vård) i kommunen som idag använder alla delar av NVP.

”I Skellefteå kommun är det viktigt för oss att erbjuda en trygg och säker vård där både patient och anhöriga får vara delaktiga i ett tidigt palliativt skede. Vi vill vara kunskapsbärare som utvecklar den palliativa vården och med NVP har vi fått ett verktyg som kan anpassas till våra behov. All klinisk personal hos oss använder NVP vilket innebär att vi kan jobba i ett och samma dokument oavsett vilken klinisk profession vi har eller var vi befinner oss. Styrkan med NVP är att vi som vårdpersonal kan ge samma vård överallt”.