Palliativa enheter inom Region Skåne kommer den närmsta tiden att få besök av medarbetare från Palliativt Utvecklingscentrum (PC) på deras arbetsplatsträffar (APT).

Vi som kommer från PC kommer att berätta om vår verksamhet och vilka tjänster vi erbjuder och samtidigt så får enheterna möjlighet att ställa frågor.

Det är vår förhoppning att det kommer att bli ett intressant utbyte av information och erfarenheter som kan gynna våra samarbeten och gemensamma projekt nu och framöver.