I höstas anordnades Palliativt Utvecklingscentrums kurskoncept De Nödvändiga Samtalen (DNS) på Bröstcentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Bröstcentrum är en samarbetsorganisation som samordnar de delar av vården som arbetar med bröstsjukdomar; Kirurgi, Klinisk genetik, Mammografi, Onkologi, Patologi, Plastikkirurgi och Rehabilitering. Centrat jobbar för en sammanhållen kommunikation och vårdkedja för patienten.

Under fyra dagar tränades cirka 40 medarbetare från Bröstcentrum i att hålla svåra samtal. Medarbetare med olika yrkesroller och från olika enheter fick gå kursen tillsammans, på så sätt fick de lära känna varandra och få förståelse hur kollegorna jobbar.

Bröstcentrum är sedan tre år tillbaka certifierade enligt EUSOMA, en ideell europeisk organisation som granskar och certifierar för en god bröstcancervård av hög kvalitet. Under sitt årliga besök lyfte EUSOMA att det skulle vara utvecklande om personalen på Bröstcentrum fick tränas i att hålla svåra samtal. Karolina Larsson, onkolog och centrumföreståndare på Bröstcentrum, berättar mer om varför de valde just DNS.

”För flera år sedan när jag var ST-läkare så gick jag kursen De Nödvändiga Samtalen och tyckte den var väldigt bra. Den har haft stor påverkan på mitt sätt att arbeta och jag tänker fortfarande ofta på den. Därför ville jag gärna att mina kollegor skulle få gå den med”, berättar Karolina.

DNS ger teoretisk kunskap och verktyg för samtal med patienter som har en livshotande sjukdom eller kritiska förluster, samt deras närstående. Kursen inkluderar även praktisk samtalsträning med direkt feedback från erfarna kursledare.

”Efter kursen har flera uttryckt att de har fått bra verktyg för att hålla samtal, såsom att sätta en agenda i början av samtalet. Man har också blivit bättre på att se vad för information som patienten är mottaglig för”, säger Karolina.

”Vi valde att ha blandade yrkesroller under kursen. Alla har uttryckt att detta var en stor fördel och att man kunde lära sig saker av varandra. Vi har sett att kontakterna mellan de olika enheterna har ökat. Personalen har fått lära känna varandra mer och har nu fler avstämningar om patienter.

Det var stor generositet mellan yrkesgrupperna under kursen, det var roliga dagar med mycket skratt och lekfull nyfikenhet inför uppgiften”, fortsätter Karolina.

Då kursen har varit uppskattad har Bröstcentrum beställt ännu ett kurstillfälle med DNS till hösten, så att fler av deras medarbetare får möjlighet att tränas i svåra samtal.