Berit Lindahl, professor vid Palliativt Utvecklingscentrum Lunds universitet och Region Skåne och Institutionen för Hälsovetenskaper Lunds universitet, har i april utnämnts till huvudredaktör (Editor-in-Chief) för tidskriften Scandinavian Journal of Caring Sciences. Tidskriften ägs av Nordic College of Caring Sciences (NCCS) och ges ut av Wiley Blackwell.

Artiklar som publiceras i tidskriften belyser både patient-, familj- och samhällsperspektiv. Huvudsaklig inriktning på publikationer är utveckling av vetenskaplig kunskap kring frågor som rör människors välbefinnande, hälsa, sjukdom och lindrat lidande. Tidskriften publicerar också innehåll som rör utveckling av vetenskapliga metoder inom vård.

 På fotot ses Berit Lindahl.