Specialistsjuksköterskorna Frida Ekstrand, Maria Rosberg och Ann-Margrethe van der Schaaf på Palliativ vård och ASIH i Helsingborg har tillsammans med universitetslektor Stinne Glasdam, Lunds universitet, fått en artikel publicerad i tidskriften Medicine, Health Care and Philosophy.

Artikeln utgår från Magisteruppsatsen ”Vi har det medicinska och de har omvårdnaden” och uppsatsen har tidigare uppmärksammats på de palliativa enheterna i Skåne. Uppsatsen erhöll ”Axlagården Hospice pris till bästa studentuppsats 2017 ” med motiveringen: ”Uppsatsen bidrar med viktig kunskap för att förstå hur organisationens ramar påverkar innehållet i sjuksköterskans arbete i Palliativ hemsjukvård …”.

Artikeln finns publicerad i Medicine, Health Care and Philosophy.

På fotot ses längst från vänster Frida Ekstrand, Ann-Margrethe van der Schaaf, Maria Rosberg.