Samverkan kring patienter i livets slutskede

– vad bör vi göra av allt vi kan göra?

Medicon Village, Hörsalen, Scheelevägen 2, Lund

Välkommen till en regiondag för all vårdpersonal i Skåne från kommuner, primärvård och sjukhus för en diskussion kring:

  • Hur vi identifierar palliativa vårdbehov hos våra patienter
  • Etiska dilemman i vardagen
  • Samverkansprojekt i regionen kring vården av de mest sköra och sjuka

Vi träffas på Medicon Village, Hörsalen, Scheelevägen 2 i Lund. Tiderna för dagen är kl. 13–16.00.

Klicka på länken och läs vår inbjudan. Anmälan via länk i inbjudan.