De Nödvändiga Samtalen (DNS) är praktiskt inriktade samtalskurser som ger träning och verktyg för samtal med patienter som har en livshotande sjukdom eller kritiska förluster, samt deras närstående.

Kursen kombinerar teori, reflektion och strukturerad samtalsträning i mindre grupper. Som deltagare får du träna på samtal med en professionell skådespelare som simulerar patient eller närstående, under tiden som du får direkt återkoppling och vägledning från våra kursledare.

Hur ska jag prata om prognos?
Vad gör jag när patienten inte ger något gensvar?
Hur bemöter jag närstående?
Hur balanserar jag ärlighet och hopp? 

Missa inte att anmäla dig till vårens kurstillfällen på Medicon Village i Lund! Alla DNS-kurser kostar 4500 kr exkl. moms per person. I vår erbjuder vi följande tillfällen:

  • 9 april – Empatiskt bemötande för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare
  • 10 april – Svåra besked för läkare
  • 11 april – Brytpunktsamtal för läkare

Läs mer och anmäl dig här