En arbetsgrupp bestående av medicinska rådgivare och representant från Palliativt Utvecklingscentrum och Region Skåne har påbörjat arbetet med anpassning av Palliativ vård och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) till det nya journalsystemet Millennium. Det är en del av SDV – Skånes Digitala Vårdsystem.

Marina Ornell, Överläkare, MAL, Medicinsk rådgivare Palliativ vård och ASIH Helsingborg sitter med i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen ser till att journalen skräddarsys till den palliativa vårdens behov och att journalsidan som medarbetaren får upp är användarvänlig” berättar Marina.