Läs artikeln i Läkartidningen.
Medförfattare är bland annat Carl Johan Fürst, professor i palliativ medicin; överläkare, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet och Region Skåne.

Författarna skriver att utbildningen i palliativ medicin i nuvarande läkarutbildningar inte räcker för att kunna möta den kliniska verkligheten. Detta bör beaktas vid utformningen av den nya läkarutbildningen.

Läs hela artikeln här.