SFPO – sjuksköterskor för palliativ omvårdnad bjuder in till utbildningsdag den 18 oktober 2019.

Det är ett mycket spännande program och medarbetare från Palliativt Utvecklingscentrum deltar som föreläsare. Läs mer på swenurse.se