Den 10 maj anordnades kursen Sista hjälpen på Stadsbiblioteket i Malmö. Sista hjälpen är ett europeiskt utbildningskoncept som fokuserar på omsorg och stöd i livets slut och som i likhet med ”första hjälpen”-kurser vänder sig till allmänheten med syftet att utbilda och informera om basalt omhändertagande av medmänniskor i behov av stöd i livets slutskede.

Vi intervjuade en av kursdeltagarna efter kursen som berättade vad hon lärde sig och fick ut av eftermiddagen.

Kan du berätta om något intressant du lärde dig under kursen?

 ”Att det finns så mycket kunskap som inte når ut. Till exempel om anhörigstöd, kunskap hos forskare och läkare… Det är mycket som vi inte vet och som inte når allmänheten.”

Tycker du att det finns ett behov av den här kursen?

 ”Absolut. Min pojkväns mamma är 94 år gammal, hon bor fortfarande hemma och får hemsjukvård – hon har cancer, diabetes, hjärtsvikt, alltså lite allt möjligt. Men vi får ingen information utan bollas hit och dit. Information om närståendepenning till exempel, hur man ska kommunicera med vården. Vi vet ingenting och det finns så mycket kunskap som inte når fram”.

Något annat du vill tillägga om kursen?

 ”Jag är journalist och har varit anhörig vid ett antal dödsfall och kommer att bli det i framtiden. Jag har även själv varit allvarligt sjuk i cancer. Så det vi lär oss i den här kursen är jätteviktigt genom hela livet. Det är viktigt att veta hur vi ska förhålla oss till döden. När min pappa dog så var allt tyst. Så det finns mycket som kan fungera bättre, och som kan bli bättre för den döende.”

 

Läs mer om Sista Hjälpen utbildningen här