Döden, döendet och sorg är naturliga och oundvikliga processer i livet. ”Sista hjälpen-utbildningen” (engelska “Last Aid”) är ett europeiskt utbildningskoncept som fokuserar på omsorg och stöd i livets slut och som i likhet med ”första hjälpen”-kurser vänder sig till allmänheten med syftet att utbilda och informera om basalt omhändertagande av medmänniskor i behov av stöd i livets slutskede. En ökad kunskap i samhället kring döendet och döendeprocessen kan leda till ett bättre slut för de sjuka och ett ökat stöd till deras närmaste.

Sista Hjälpen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig mer om hur man kan stödja en svårt sjuk närstående eller vän. Liksom ”första hjälpen”, är kursen riktad till alla som vill förbättra sin kunskap och förmåga att hjälpas åt när döden kommer nära.

Sista hjälpen utbildningen består av fyra block:

  • Döden är en naturlig händelse: Vad innebär döendeprocessen?
  • Förberedelse inför döden: Planering, önskemål, prioriteringar och socialt stöd.
  • Lindra lidandet: vanliga problem och symtom, vad kan jag göra för att hjälpa till?
  • Att ta farväl: Hur gör jag? Sorg och sorgereaktioner, begravning.

Palliativt Utvecklingscentrum anordnade Sista Hjälpen kurser under perioden 2020 – 2023 inom Österlenprojektet.

För mer information besök den internationella hemsidan Last aid – Letzte Hilfe