Palliativt Utvecklingscentrum har intervjuat specialistläkare Marc de Witte som arbetar på Palliativ Vård och ASIH i Helsingborg och som är en av våra utbildare på kursen i Palliativ medicin.

Marc undervisar i ämnet ”Smärtbehandling i livets sista tid” och vi frågade honom hur man säkerställer att patienter med palliativa behov får optimal smärtbehandling och lindring.

”Smärta ska behandlas utifrån ett helhetsperspektiv. Ofta är det icke-fysiska aspekter som också påverkar smärtupplevelsen, t.ex. psykiska, sociala eller existentiella faktorer. Sedan ska smärtbehandlingen baseras på förståelse av smärtmekanismen. Har vi med en nociceptiv eller neurogen smärta att göra? Och vilken typ av nociceptiv smärta är det? Detta ska styra vårt preparatval. Dessutom krävs det regelbunden uppföljning och utvärdering. Hjälper ’vid behovs doserna’? Tydliga biverkningar av opioider (t.ex. trötthet) kan vara ett tecken på att smärtan inte är riktigt opioidkänslig. Det kan vara mycket ´trial and error´.”