På Stockholms Sjukhem har ASIH och den palliativa slutenvårdsavdelningen börjat använda Nationell Vårdplan för Palliativ Vård (NVP), specifikt del 2D. Användandet av NVP startade upp den 1 februari i år, efter att all personal utbildats av vår kollega Anette Duarte.

Vi har intervjuat Elin Saltin, som är specialistsjuksköterska inom palliativ vård på Stockholms Sjukhem. Elin är en del av projektgruppen för införandet av NVP del 2D, där hennes roll är att vara delaktig i utbildningen av kollegorna i NVP, samt arrangera workshops om NVP och dess implementering. Elin gör detta tillsammans med andra specialistsjuksköterskor på den palliativa enheten, samt med Anette Alvariza, som är professor inom palliativ vård.

Hur kom in fram till beslutet att införa NVP del 2D?

”För oss var det ett självklart beslut eftersom vi fram tills nu har använt oss av Liverpool Care Pathway (LCP). LCP har fått en del kritik, och den varken uppdateras eller revideras längre. Därför var en NVP del 2D ett bra alternativ för oss.”

Vad tror ni att NVP del 2D kan göra för era patienter?

”Vi hoppas kunna bli bättre på att tydliggöra vissa saker i dokumenteringen, exempelvis patienternas önskemål och prioriteringar. Eftersom vi redan arbetar på det här sättet så tror vi inte att det kommer att bli någon större skillnad för våra patienter, men vi hoppas kunna höja kvaliteten på vården ytterligare ett snäpp genom att kunskapen höjs hos all personal.”

Vad tror ni att del 2D kan göra för er personal?

”Vi tror att det kan vara till hjälp för att alla ska känna att vi jobbar mot gemensamma mål och att målen blir tydligare. Ny personal har nytta av att ta del av NVP-utbildningen, samt att vi jobbar på ett mer strukturerat sätt. Jag tror att det är särskilt viktigt med tanke på att inte alla som anställs har erfarenhet av palliativ vård.”