Är du närstående till någon som är obotligt sjuk eller vårdas i slutet av livet?

Se inspelningen med professor i palliativ medicin, Bertil Axelsson, där du som är närstående kan få tips och goda råd.

Se filmen här.