70 personer deltog på vår utbildning Rehabilitering och stöd i allmän palliativ vård (Rehabutbildning) den 21 oktober 2019 på Ideon Konferens i Lund.

Vi lyssnade på intressanta föreläsningar och lät oss inspireras av verksamhetschef, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och kurator.

Tack till alla som deltog på utbildningen!