Vår verksamhetsutvecklare Anette Duarte gjorde ett studiebesök den 6-9 juni 2017 på Cudeca Fundación, i Benalmadena, söder om Málaga i Spanien.

Cudeca är ett hospice som startade för 26 år sedan av Joan Hunt. Hon hade önskemål om att flytta sin svårt sjuke make från sjukhuset för att vårdas i hemmet sista tiden i livet. När detta visade sig vara omöjligt, valde hon att själv starta Cudeca Fundación med hjälp av vänner.

Detta blev starten till det stora volontärsabete som Cudeca representerar, över 900 frivilliga ger idag av sin tid och sina färdigheter för att patienter ska kunna få hjälp och stöd i vardagen. Läs mer.