Att upprätthålla en idealbild av palliativt vårdarbete och samtidigt mötas av hinder

Ingela Beck vid Palliativt Utvecklingscentrum har tillsammans med en magisterstudent och en kollega vid Högskolan Kristianstad i sin forskningsstudie fokuserat på en mycket viktig yrkesgrupp inom palliativ vård, hemtjänstpersonal som utför vård till patienter inom såväl allmän- och specialiserad palliativ vård. Artikeln som är publicerad i tidskriften International Journal of Palliative Nursing visar att hemtjänstpersonalens arbete med palliativ vård är krävande och att de behöver mer praktiskt och emotionellt stöd. Hemtjänstpersonal skulle troligtvis ha nytta av en vårdmodell som innebär att arbeta i team tillsammans med sjuksköterskor för att ge en humanistisk vård till döende patienter och stöd till deras närstående.