Att våga sätta ord på sorgen

Som gestaltterapeut och präst träffar jag många människor, troende och icke-troende, med funderingar på livet. Många gånger blir det angelägna samtal, ofta utan direkta svar eller lösningar, tillfällen att reflektera och undersöka sina möjligheter och begränsningar, och bli tydlig med sina känslor och sina önskningar i livet”.

Så säger Erik Isaksson som arbetat många år som sjukhuspräst i Lund, framför alt på onkologavdelningar och hospice, nyligen även med palliativ vård i Botswana såväl med kliniskt arbete som med handledning och utbildning. Erik är också handledare vid palliativt Utvecklingscentrum i Lund, han undervisar på våra kurser i De nödvändiga samtalen.