Palliativa patienter tillhör numera en generation som under sitt liv har fått tillgång till bra tandvård. Många har därför tandtekniska material och tandersättningar i form av lagningar, kronor, broar och implantat. Alla dessa konstruktioner kräver omfattande daglig munvård samt regelbundna kontroller hos tandvården. Palliativa patienter förlorar ofta kontakten med tandvården och intar ofta läkemedel som påverkar munhälsan negativt.

De viktigaste omvårdnadsåtgärderna handlar om att se till att patientens munhälsa är så bra som möjligt. undersök regelbundet, se till att mun och tänder är rena och behandla infektioner vid behov. Läs mer om munhälsobedömning i Socialstyrelsens rapport ”Palliativ vård i livets slutskede” som Palliativt utvecklingscentrum har bidragit till.