Marlene Malmström som är forskare vid Palliativt Utvecklingscentrum och Lunds universitet använder patienters och närståendes erfarenheter av cancerprocessen som grund för forskning kring optimerade vårdprocesser.
Marlene fick nyligen forskningsmedel från Cancer och Allergifonden för sitt forskningsprojekt Screeningbaserad individualiserad rehabilitering vid bröstcancer. Syftet med projektet är att utveckla och testa en modell för hur kvinnor med utökat behov av rehabilitering i samband med bröstcancer kan identifieras och för hur individualiserad rehabilitering för dessa kvinnor kan säkerställas. Läs mer här om projektet och anslaget på deras hemsida.